دات نت نیوک

 

در ابتدای دهه 80 اولین شرکت از شرکت های گروه دیلمان در تهران با نام آتی سازان دیلمان تأسیس گردید. زمینه تخصصی شرکت فوق صنعت حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته بوده در ادامه فعالیت و از سال 1387، در راستای تحقق اهداف، شرکت اقدام به تأسیس و راه اندازی شرکت های متعدد در زمینه فعالیت های گوناگون از جمله : خدمات بیمه ای، واردات و صادرات، توزیع و پخش، تولیدی، نیروگاهی و ساختمان، نموده است. در حال حاضر مجموعه دارای بیش از 420 نفر پرسنل کارگری و کارشناس می باشد و به صورت غیر مستقیم برای 860 نفر برای ایجاد اشتغال نموده است.   .

 در ادامه اقدام به اخذ مجوز های لازم و عضویت در انجمن های متعددی نموده که به اختصار شرح می گردد

1- انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر ایران 2- انجمن صنفی شرکت های خدماتی ، فنی و مهندسی و تأمین نیروی تهران 3- انجمن مدیریت ایران 4- انجمن مدیریت پروژه ایران 5- انجمن مهندسی صنایع ایران 6- عضویت اتاق مشترک ایران و فرانسه 7- عضویت اتاق مشترک ایران و ایتالیا 8- عضویت اتاق بازرگانی تهران 9- عضویت در کار گروه جوانان و کار آفرین بازرگان ایران و غیره .